VI Kongres Innowacyjnego Marketingu

w samorządach
Logowanie
X

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej zawartości serwisu.

Zapomniałem hasła
 
drukuj

REGULAMIN

ZGŁOSZENIA

1.    UCZESTNICY. Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY - skanem na emaila, faxem bądź pocztą tradycyjną - polecony, kurier) najpóźniej do dnia  10 listopada 2016 r. (czwartek). W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
ZGŁOSZENIA: Kartę zgłoszeniową można przesłać wybierając jedną z trzech możliwości przekazania jej organizatorowi:
•    pocztą tradycyjną na adres: Sylwia Bruśniak, Exacto Sp. z o.o. , ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, 35-234 Rzeszów
•    faxem na nr 22 244 22 46
•    mailem, skan na:
 
Dopisek: Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach.

2.    REZYGNACJĘ z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację faksem lub listem poleconym) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 04 listopada 2016 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 03 listopada 2016 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.
 
3.    OPŁATY. Opłata za udział w Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach wynosi:

•    dla przedstawicieli Samorządów 280 zł netto + 23% VAT* / osobę

•    dla firm, osób prywatnych 480 zł netto + 23% VAT* / osobę


*Jeżeli niniejsze wydarzenie traktowane jest jako szkolenie i opłacone jest w co najmniej 70% ze środków publicznych - jest zwolnione z podatku VAT (wymagane oświadczenie - do pobrania w oddzielnym załączniku). Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie oryginału uzupełnionego oświadczenia w wersji papierowej na adres Organizatora.
 
Opłatę kongresową, która obejmuje udział w Kongresie (2 dni) oraz materiały kongresowe należy przelać na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule przelewu: Kongres IM_ imię i nazwisko osoby, której opłata dotyczy.
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
BOS O. w Rzeszowie, nr rachunku bankowego: 30 1540 1131 2113 6200 0860 0001
Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów
 
4.    DANE KONTAKTOWE:
•    Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Exacto Sp. z o.o. , ul. Siemieńskiego 20/ 38, 35-234 Rzeszów, FAX: 22 244 22 46
•    Przyjmowanie zgłoszeń, sprawy organizacyjne: Sylwia Bruśniak, e-mail: , tel. 694 485 520
•    Sprawy finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: , tel. 692 079 870
•    Sprawy programowe oraz innych dodatkowych informacji udziela: dr Dariusz Tworzydło, e-mail: tel: 602 44 55 9
5.    ADRES MIEJSCA KONGRESU:
 
Hotel Rzeszów, Centrum Konferencyjne
al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów    
tel.: 17 777 10 10, e-mail:
www.hotelrzeszow.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz kartę zgłoszenia, w formacie doc i pdf.

 
 
Ideo pozycjonowanie Realizacja i 
CMS  Edito  Powered by: